Monthly Archives - novembar 2020

Prednost sendvic panela

Koje su prednosti sendvič panela?

Osnovne karakteristike sendvič panela koje su dovele do brzog rasta njihove upotrebe, posebno u građevini i hlađenju, uključuju:Termički otpor. Upotreba sendvič panela minimizira toplotne mostove kroz spojeveAkustična izolacija. Ugradnja...

Pročitajte više...